Kokybė

Garantija taikoma visiems gaminiams ir jų komponentams.

Kokybė – tai puikiai pagamintas langas, taip pat jo sumontavimas, garantinis ir po garantinis aptarnavimai bei bendravimas su klientais. Įmonė savo gaminamą produkciją sertifikuoja pagal LST EN 14351-1:2006+A2:2016 keliamus reikalavimus.

„Kontivis plius partneriai“ garantija taikoma visiems gaminiams (langams, durims ir jų komponentams), pagamintiems UAB „Kontivis plius partneriai“.

Perkant gaminį 5 metų garantija įsigalioja nuo pirkimo momento ir galioja:

Visiems gaminiams garantija taikoma pagal bendras garantijos sąlygas ir išimtis.

Gaminio eksploatavimo sąlygos

Laikant ir gabenant langus, būtina apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, teršalų, kritulių, langų apkaustus rekomenduojama sutepti technine alyva kartą per 18 mėn.

Lango priežiūra eksploatacijos metu

Kontivis plius partneriai neatsako už defektus, pažeidimus ir kitas problemas atsiradusias:

Taip pat neatsakome už: